A projekt bemutatása

A belvízvédelmi szivattyútelepek rekonstrukciója keretében az elöregedett, vagy nem megfelelő kapacitású, nem megfelelő üzembiztonságú szivattyútelepek rekonstrukciója valósul meg, a kapcsolódó műtárgyak, egyéb gépi berendezések, csőhálózatok, energiaellátó létesítmények, valamint a szivattyúgépházak, kezelőépületek átépítésével, felújításával. Cél a károk mérséklése, ezáltal az üzemeltetés költségeinek csökkentése.

A projekt hosszú távú célja a belvízi elöntések nagyságának és idejének csökkentése, a károkozások mérséklése, a védekezési költségek csökkentése, a főművek védképességének hosszú távú megőrzése. Közvetlen cél a belvízlevezető hálózat legkritikusabb pontjainak rekonstrukciója.

A vízügyi igazgatóságok kezelésében 598 db szivattyútelep van, ebből 320 db került átvételre a társulatoktól. Utoljára 2000-ben volt szivattyútelepi rekonstrukciós program, azóta a vízügyi igazgatóságok csak a legszükségesebb javításokat végezték el, átfogó fejlesztésre nem került sor. A belvízvédekezésnek alapvető eleme a szivattyútelep, melynek meghibásodása, nem biztonságos üzemelése a leggyakoribb hátráltató tényező.

A vízügyi igazgatóságok 41 szivattyútelepen terjesztettek fel rekonstrukciós igényt, ebből lett kiválasztva 9 vízügyi igazgatóság területén 11 db javaslat. A kiválasztás során előtérbe került a gerebek kiépítése, illetve korszerűbb berendezésre történő cseréje (9 db új gereb), az elektromos rendszerek biztonságának fejlesztése, illetve szivattyúegységek korszerűsítése. A kiválasztásnál szempont volt a térség belvíz veszélyeztetettsége is.

A fejlesztéssel érintett helyszínek

Árpási szivattyútelep, Makádi szivattyútelep, Bajaszentistváni szivattyúállás, XIV. torkolati szivattyútelep, Ordacsehi szivattyútelep rekonstrukciója, Búberki szivattyútelep, Győrteleki szivattyútelep, Olcsvai szivattyútelep, Prügyi és Felsőberecki szivattyútelep, Vargahosszai szivattyútelep, Borz II. szivattyútelep, Halasi szivattyútelep, Karádéfoki szivattyútelep, Tiszacsegei szivattyútelep, Egyeki szivattyútelep, Szeghalmi I. szivattyútelep, Kadarcsi szivattyútelep, Biharnagybajomi szivattyútelep, Folyási szivattyútelep, Rejei szivattyútelep, Hataji szivattyútelep, Láncfok-Köröslaposi szivattyútelep, Tiszaeszlári szivattyútelep, Hamvasi szivattyútelep, Alsó-Ó-Berettyói szivattyútelep.

A fejlesztés keretében az alábbi beavatkozások tervezettek:
 • Árpási szivattyútelep mozgó gereb csere (ÉDUVIZIG)
 • Makádi szivattyútelep rekonstrukciója (KDVVIZIG)
 • Bajaszentistváni szivattyúállás átépítése (ADUVIZIG)
 • XIV. torkolati szivattyútelep rekonstrukciója (ADUVIZIG)
 • Ordacsehi szivattyútelep rekonstrukciója (DDVIZIG)
 • Búberki szivattyútelep gépészeti felújítása (NYUDUVIZIG)
 • Győrteleki szivattyútelep elbontása és szivattyúállás kiépítése (FETIVIZIG)
 • Olcsvai szivattyútelep rekonstrukciója (FETIVIZIG)
 • Prügyi és Felsőberecki szivattyútelepen uszadékfogó gerebek kialakítása (ÉMVIZIG)
 • Vargahosszai szivattyútelep rekonstrukciója (KÖVIZIG)
 • Szivattyútelepek rekonstrukciója 15 helyszínen (TIVIZIG)
  • Borz II. szivattyútelepen 1 db új ÖG-15/43 típusú mozgógereb beépítése, térvilágítás helyreállítása.
  • Halasi szivattyútelepen 2 db szállítószalag felújítása, kezelőépület, és szivattyútér felújítása; melléképület kialakítása.
  • Karádéfoki szivattyútelepen 1 db ÖG típusú mozgógereb, és 2 db szállítószalag felújítása.
  • Tiszacsegei szivattyútelepen 1 db vízszintes szállítószalag felújítása, I. sz. CSPV szivattyú felújítása.
  • Egyeki szivattyútelepen 1 db Agroflux 500 szivattyú felújítása, gépészpihenő felújítása, nyílászárók cseréje.
  • Szeghalmi I. szivattyútelepen a nyomóoldali elzáró szerkezet javítása.
  • Kadarcsi szivattyútelep 1 db Flygt CP 3201 szivattyú teljes felújítása.
  • Biharnagybajomi szivattyútelep 2 db Flygt CP 3201 szivattyú teljes felújítása.
  • Folyási szivattyútelepen gépészpihenő felújítása, ajtó cseréje.
  • Rejei szivattyútelepen gépészpihenő felújítása, ajtó cseréje.
  • Hataji szivattyútelepen gépház belső felújítás, nyílászárók cseréje.
  • Láncfok-Köröslaposi szivattyútelepen az elavult villamos kapcsolószekrény cseréje, villamos fűtés kiépítése.
  • Tiszaeszlári szivattyútelepen az elavult elektromos kapcsolószekrény cseréje, villamos fűtés kiépítése.
  • Hamvasi szivattyútelepen a térvilágítás helyreállítása.
  • Alsó-Ó-Berettyói szivattyútelepen az elavult elektromos kapcsolószekrény cseréje.

Projektinformációk

Kedvezményezett neve:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Elérhetőségei:
Postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1/ 225-44-00
Honlap: www.ovf.hu

Konzorciumi partner:

Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVIZIG)
Elérhetőségei:

Cím: 9021 Győr, Árpád út 28-32.
Telefon: (+36) 96 500 000

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (KDVVIZIG)
Elérhetőségei:

Cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.
Telefon: (+36) 1 477 3500

Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság (ADUVIZIG)
Elérhetőségei:

Cím: 6500 Baja, Széchenyi utca 2/c
Telefon: (+36) 79 525 100

Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (DDVIZIG)
Elérhetőségei:

Cím: 7623 Pécs, Köztársaság tér 7.
Telefon: (+36) 72 506 300

Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (NYUDUVIZIG)
Elérhetőségei:

Cím: 9700 Szombathely, Vörösmarty utca 2.
Telefon: (+36) 94 521 280

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (FETIVIZIG)
Elérhetőségei:

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Telefon: (+36) 42 502 200

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság (ÉMVIZIG)
Elérhetőségei:

Cím: 3500 Miskolc, Vörösmarty utca 77.
Telefon: (+36) 46 516 600

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG)
Elérhetőségei:

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan utca 8-10.
Telefon: (+36) 52 410 677

Kőrös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (KÖVIZIG)
Elérhetőségei:

Cím: 5700 Gyula, Városház utca 26.
Telefon: (+36) 66 526 400


Szerződött támogatás összege: 1.037.587.405,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2016-00011Partnerek

ovf evizig evizig evizig evizig evizig evizig evizig evizig evizig